Trường mầm non Tô Mậu huyện Lục Yên được thành lập ngày 19 tháng 8 năm 2018 theo Quyết định 951/QĐ-UBND huyện Lục Yên. Đến nay nhà trường đã thành lập được tròn 10 năm

Những năm gần đây tình hình phát triển giáo dục của địa phương có sự đổi mới và phát triển, vì vậy cơ sở vật chất của nhà trường được Đảng và Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng ngày một khang trang và đầy đủ hơn với diện tích đất là 3423 m2 với 6 phòng bán kiên cố. Các lớp học được trang bị mua sắm đầy đủ hơn, sân chơi khu điểm trường chính đã có đủ đồ chơi ngoài trời. Khuôn viên nhà trường cũng được cải tạo và trồng nhiều cây xanh.

Nhà trường có 01 chi bộ Đảng với tổng số 07 đảng viên; trong đó 06 đảng viên chính thức; 01 đảng viên dự bị; 01 Công Đoàn cơ sở gồm 17 đoàn viên công Đoàn; 01 Đoàn thanh niên Cọng Sản Hồ Chí Minh có 08 đòan viên.

- Năm học 2018 - 2019, nhà trường thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch nhà nước giao với quy mô tổng số nhóm lớp: 197 học sinh/06 lớp (Gồm 3 điểm trường: Điểm trường Chính thôn Nặm Bó có 04 lớp độc lập(01 lớp Nhà trẻ; 01 lớp 3 tuổi; 01 lớp 4 tuổi; 01 lớp 5 tuổi); Điểm trường lẻ thôn Nà Pan có 01 lớp ghép 3+4+5 tuổi A1; Điểm trường lẻ thôn Của Ngòi có 01 lớp ghép 3+4+5 tuổi A2). Trong đó:

+ Nhà trẻ 24-36 tháng: 24 học sinh/01 lớp

+ Mẫu giáo: 173 học sinh/05 lớp

- Tổng số cán bộ giáo viên và nhân viên: 17 đ/c, được biên chế cụ thể như sau:

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên biên chế là: 17 đ/c.

+ Ban giám hiệu là: 03 đ/c (Trong đó: ĐH: 02 đ/c; CĐ: 01đ/c)

+ Giáo viên biên chế là: 12 đ/c. (Trong đó: ĐH: 04 đ/c; CĐ: 05 đ/c; TC: 03 đ/c)

+ Nhân viên biên chế: 02 (Nhân viên văn thư: 01đ/c; Y tế 01đ/c).

+ Nhân viên hợp đồng nấu ăn: 02 (01 nhân viên nấu ăn có chứng chỉ nghề nấu ăn)

Bên cạnh đó nhà trường cũng không ngừng hoàn thiện đội ngũ với đạo đức trong sáng, tác phong chuyên nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ vững vàng. 100% đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt trình độ chuẩn, trên chuẩn.