Địa chỉ: Thôn Ngòi Thắm, xã Tô Mậu, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
Điện thoại: 0984729126
Điện thoại di động: 0984729126
Hotline: 0984.729.126
 • Đỗ Thị Vân Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0914395000
  • Email:
   dovananh@gmail.com
 • Lưu Thị Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0944503659
  • Email:
   trongnhung@gmail.com
 • Hà Thị Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0363792021
  • Email:
   phuongthuytomau@gmail.com